Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Regionalizacja-Ukrainy-w-zwiazku-z-HPAI/idn:1661
Drukuj grafikę : tak / nie

Regionalizacja Ukrainy w związku z HPAI

Regionalizacja Ukrainy w związku z HPAI

Komunikaty 2021-03-17

W związku z opublikowaniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2021/460 zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 [dot. regionalizacji Ukrainy, spowodowanej wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie tego kraju], od dnia 20.03.2021 r. jest możliwość certyfikacji na rynek UE przesyłek mięsa i produktów drobiowych pochodzących z Ukrainy, z wyłączeniem regionów wskazanych w ww. rozporządzeniu.

Grafika: Pixabay/Sponchia

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska