Strona główna/Komunikaty/Komunikat nr 86 w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w okresie 25 października – 21 listopada 2016r.

Komunikat nr 86 w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w okresie 25 października – 21 listopada 2016r.

Komunikaty 2016-11-24

W dniach 25 października – 21 listopada 2016r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 299 kontroli w rzeźniach, 590 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 29 w chłodniach składowych, 207 w punktach skupu zwierząt, 192 u pośredników w handlu zwierzętami, 381 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 768 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2 466 kontroli.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 25 października – 21 listopada 2016r. kontroli ujawniono 29 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: rozbioru, produkcji, transportu i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz skupu i pośrednictwa w obrocie zwierzętami. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 25 października – 21 listopada 2016r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 18 kar pieniężnych na łączną sumę 3 700 zł (nałożenie 10 kolejnych jest w toku), 7 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie 1 sprawy do urzędu skarbowego jest w toku.

W związku z powyższym w okresie 25 października – 21 listopada 2016r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 26 kar pieniężnych na łączną sumę 37 700 zł, nałożenie 19 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 26 mandatów na łączną kwotę  5 900 zł;
  • 8 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku);
  • wydano 1 decyzję administracyjną o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 4 kolejnych jest w toku;
  • 4 sprawy przekazano właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii;
  • przekazanie 1 sprawy do urzędu skarbowego jest w toku.
do góry