Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacy-27-ogniska-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-swin-w-2023-roku/idn:2356
Drukuj grafikę : tak / nie

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 27 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2023 roku

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 27 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2023 roku

Komunikaty 2023-10-03

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 27 ogniska ASF u świń w Polsce w 2023 r. na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. PIWet - PIB w Puławach.

Ognisko ASF nr 2023/27 wyznaczono 29 września 2023 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano łącznie 62 świnie (39 prosiąt, 4 lochy, 13 warchlaków, 1 knur, 5 tuczników), położonym w miejscowości Długa Goślina, gmina Murowana Goślina, powiat poznański w województwie wielkopolskim. Gospodarstwo jest położone na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części III załącznika I do rozporządzenia 2023/594.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki związane z likwidacją choroby, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego zgodnie z procedurami wynikającymi z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska