Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacy-26-ogniska-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-swin-w-2023-roku/idn:2354
Drukuj grafikę : tak / nie

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 26 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2023 roku

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 26 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2023 roku

Komunikaty 2023-09-28

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 26 ogniska ASF u świń w Polsce w 2023 r. na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. PIWet - PIB w Puławach.

Ognisko ASF nr 2023/26 wyznaczono 27 września 2023 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano łącznie 6 świń (tuczniki), położonym w miejscowości Przęsocin, gmina Police, powiat policki w województwie zachodniopomorskim. Gospodarstwo położone jest na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części II załącznika I do rozporządzenia 2023/594.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki związane z likwidacją choroby, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego zgodnie z procedurami wynikającymi z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska