Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/KOMUNIKAT-NR-3-GLOWNEGO-LEKARZA-WETERYNARII-W-ZWIAZKU-Z-MATERIALEM-TELEWIZYJNYM-EMITOWANYM-W-TVN-W-PROGRAMIE-SUPERWIZJER-W-DNIU-26-STYCZNIA-2019-r/idn:895
Drukuj grafikę : tak / nie

KOMUNIKAT NR 3 GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIĄZKU Z MATERIAŁEM TELEWIZYJNYM EMITOWANYM W TVN W PROGRAMIE SUPERWIZJER W DNIU 26 STYCZNIA 2019 r.

KOMUNIKAT NR 3 GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIĄZKU Z MATERIAŁEM TELEWIZYJNYM EMITOWANYM W TVN W PROGRAMIE SUPERWIZJER W DNIU 26 STYCZNIA 2019 r.

Komunikaty 2019-02-01

  W wyniku przestępstwa na rynek trafiło mięso z nielegalnego uboju, prowadzonego w rzeźni w województwie mazowieckim. Był to przypadek incydentalny, sprawa jest badana przez służby weterynaryjne oraz przez Policję.

 Zakład ubojowy objęty dochodzeniem został zamknięty i usunięty z listy zakładów, których produkcja jest dopuszczona do sprzedaży. Mięso pochodzące z nielegalnego uboju, które trafiło na rynek, jest lokalizowane i wycofywane z obrotu.

 Minister Jan Krzysztof Ardanowski poinformował przedwczoraj (30 stycznia br.), że wszyscy zaangażowani w ten przestępczy proceder zostaną ukarani. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające. Prokuratura będzie stawiała zarzuty w tej sprawie.

 Podczas spotkania grupy roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii w Brukseli w dniu 30 stycznia br. Paweł Niemczuk poinformował, że mięso pochodzące z nielegalnego uboju importowały firmy z 10 krajów Unii Europejskiej (Francja, Słowacja, Estonia, Hiszpania, Szwecja, Węgry, Finlandia, Litwa, Portugalia, Rumunia). Cała sprawa została zgłoszona w unijnym systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności RASFF. W systemie tym, do którego dostęp mają urzędowe służby bezpieczeństwa żywności w państwach członkowskich UE, są też umieszczane aktualne informacje dotyczące dystrybucji potencjalnie niebezpiecznego mięsa do odbiorców w kraju i za granicą. Zgodnie z informacjami z dnia 1 lutego br. potencjalnie niebezpieczne mięso trafiło dodatkowo do Czech, Niemiec i na Łotwę, również w ramach dystrybucji z innych państw członkowskich UE.

 Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk oraz przedstawiciel DG SANTE (Komisja Europejska) podczas spotkania w Brukseli (30 stycznia br.) zaapelowali do służb weterynaryjnych krajów, których firmy importowały mięso pochodzące z ubojni w Ostrowi Mazowieckiej, o niezwłoczne wycofanie tego mięsa z rynku, zgodnie z informacjami umieszczanymi w systemie RASFF.

 Komisja Europejska oceniła działania polskie jako właściwe. Główny Lekarz Weterynarii Polski oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej uzgodnili, że w dniach 4-8 lutego br. zostanie przeprowadzony audyt inspektorów KE w zakładach ubojowych w Polsce. Aktualnie trwają intensywne prace przygotowawcze do tego audytu, który może wspomóc stronę polską w określeniu działań zapobiegawczych nielegalnym praktykom w przyszłości.

 Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas poinformowali wczoraj, że zabezpieczone mięso zostało przebadane, nie stwierdzono zagrożeń biologicznych. Jednak całe mięso z ubojni jest wycofywane na zasadzie ostrożności, gdyż prowadzono tam działania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie mięso wołowe i jego przetwory obecne na rynku są bezpieczne.

 Strona polska jest skoncentrowana na wyjaśnieniu tego przestępczego procederu, a także wzmocnieniu procedur zapobiegania nielegalnym ubojom zwierząt.

 Dodatkowe działania Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie rażącego naruszenia prawa ochrony zwierząt

 Wystąpiono do Policji o ustalenie miejsc i adresów przekazanych przez służby weterynaryjne numerów telefonów osób ogłaszających chęć sprzedaży lub zakupu bydła z urazami. Niezależnie od działań Policji służby weterynaryjne wdrożyły postępowanie administracyjne względem podmiotów, o których mowa powyżej.

 Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii zarządził niezwłoczne przeprowadzenie kontroli wszystkich ubojni bydła na terenie Polski przez podległe mu organy Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie dobrostanu zwierząt (bydła) w transporcie i podczas uboju. Kontrole te będą realizowane w ścisłej współpracy z innymi służbami, w szczególności ze służbami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Prokuratury.