do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Informacja-o-rozpatrzeniu-petycji-wielokrotnej-w-sprawie-eksportu-koni-do-Japonii/idn:165
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacja o rozpatrzeniu petycji wielokrotnej w sprawie eksportu koni do Japonii

Informacja o rozpatrzeniu petycji wielokrotnej w sprawie eksportu koni do Japonii

Komunikaty 2016-08-11

Na wezwanie Głównego Lekarza Weterynarii, zgodne z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 r.), opublikowane w dniu 8 kwietnia br. dotyczące rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie protestu przeciwko eksportowi koni do Japonii informuję, że do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęło drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną ok. 3000 petycji w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi na złożoną petycję Główny Lekarz Weterynarii stanowczo podkreśla, iż nie jest inicjatorem podjęcia negocjacji  ze stroną japońską w przedmiotowej sprawie.

Procedura uruchomienia japońskiego rynku zbytu koni przeznaczonych do uboju, wszczęta została na wniosek zainteresowanych związków branżowych, w tym organizacji zrzeszających hodowców koni w Polsce, jak również odbiorców po stronie japońskiej.   

Rola Głównego Lekarza Weterynarii w tej sprawie ogranicza się wyłącznie do uzgodnienia ze stroną japońską warunków weterynaryjnych, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej oraz zgodnie z rekomendacjami Kodeksu Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Do chwili obecnej kwestie weterynaryjne nie były przedmiotem negocjacji ze stroną japońską. Żaden eksport nie jest zatem przewidziany ani obecnie ani w dającej się przewidzieć na dzień dzisiejszy przyszłości.

Należy podkreślić, że Główny Lekarz Weterynarii przykłada ogromną wagę do zapewnienia dobrostanu zwierząt, a w przypadku ich przewozu, do przestrzegania najwyższych standardów tego transportu. Przewóz zwierząt może być realizowany wyłącznie zgodnie z międzynarodowymi normami, to jest w zgodności z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz  z przepisami Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt w transporcie. Jedyny transport, jaki był proponowany w tym przypadku to przewóz zwierząt drogą lotniczą.

Każdy podmiot zaangażowany w transport zwierząt obowiązany jest spełniać powyższe wymogi oraz dbać o dobrostan zwierząt podczas trwania podróży. Równocześnie, każdy obywatel ma prawo zgłosić organom ścigania lub organom Inspekcji Weterynaryjnej, jeśli takie nieprawidłowości  zostaną zauważone.