do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Zakonczenie-audytu-DG-Sante-w-Polsce/idn:1106
Drukuj grafikę : tak / nie

Zakończenie audytu DG Sante w Polsce

Zakończenie audytu DG Sante w Polsce

Aktualności 2019-10-11

W dniach 1-11 października 2019 r. odbył się w Polsce audyt Komisji Europejskiej (DG Sante), dotyczący „Oceny systemu kontroli urzędowych nad dodatkami paszowymi, ich składnikami oraz możliwością śledzenia (traceability)”. Raport z audytu będzie opublikowany przez Komisję Europejską w przeciągu kilku miesięcy.