do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Wznowienie-eksportu-drobiu-miesa-drobiowego-i-produktow-drobiowych-z-Polski-na-rynek-Republiki-Poludniowej-Afryki/idn:805
Drukuj grafikę : tak / nie

Wznowienie eksportu drobiu, mięsa drobiowego i produktów drobiowych z Polski na rynek Republiki Południowej Afryki

Wznowienie eksportu drobiu, mięsa drobiowego i produktów drobiowych z Polski na rynek Republiki Południowej Afryki

Aktualności 2018-08-07

W związku z pozytywnymi wynikami audytu przeprowadzonego w dniach 21-26 lutego 2018 r., służby weterynaryjne RPA ponownie otworzyły swój rynek dla drobiu, mięsa drobiowego i produktów drobiowych z Polski. Tym samym zniesiony został zakaz eksportu ww. towarów nałożony z dniem 6 grudnia 2016 r. na skutek wykrycia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium naszego kraju. Do eksportu dopuszczone są zatwierdzone zakłady, zgodnie z listą zamieszczoną na stronie GIW. Przy wywozie mięsa drobiowego należy stosować wzór świadectwa zamieszczony na stronie GIW.

Służby weterynaryjne RPA będą akceptowały wyłącznie mięso drobiowe i produkty drobiowe wyprodukowane od dnia 6 sierpnia 2018 roku.