Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Udzial-Glownego-Lekarza-Weterynarii-w-konferencji-UPEMI/idn:2058
Drukuj grafikę : tak / nie

Udział Głównego Lekarza Weterynarii w konferencji UPEMI

Udział Głównego Lekarza Weterynarii w konferencji UPEMI

Aktualności 2022-05-20

20 maja br. odbyła się konferencja Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego poświęconej aktualnej sytuacji branży mięsnej w Polsce, w której uczestniczyli Wiceminister Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski oraz Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk. UPEMI to najstarsza i największa organizacja zrzeszająca ok. 200 przedsiębiorstw branży mięsnej.

Prelegenci

Główny Lekarz Weterynarii omówił sytuację epidemiologiczną zwierząt hodowlanych w kraju, zapewniając, iż obecnie jest ona ustabilizowana. Dzięki działaniom IW - sprawowanym nadzorem nad stosowaniem zasad bioasekuracji -od grudnia zeszłego roku wśród trzody chlewnej nie wykryto żadnego nowego ogniska ASF, zaś wirus grypy ptaków ogranicza się w zasadzie tylko do jednego regionu na zachodzie kraju.

Głowny Lekarz Weterynarii

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska