do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Porozumienie-ramowe-pomiedzy-GIS-GLW-GIORiN-i-GIJHARS-podpisane/idn:936
Drukuj grafikę : tak / nie

Porozumienie ramowe pomiędzy GIS, GLW, GIORiN i GIJHARS podpisane

Porozumienie ramowe pomiędzy GIS, GLW, GIORiN i GIJHARS podpisane

Aktualności 2019-04-10

10 kwietnia 2019 r. szefowie czterech inspekcji podpisali porozumienie ramowe dotyczące kontroli urzędowych na granicy zewnętrznej UE.

Główny Inspektor Sanitarny, Główny Lekarz Weterynarii, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ustalili zasady współdziałania w ramach unijnego systemu kontroli urzędowych, który wejdzie w życie w dniu 14 grudnia 2019 r.

Kontrole graniczne przeprowadzane w ramach nadzoru czterech inspekcji nad towarami wprowadzanymi na terytorium UE  są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta. Na mocy porozumienia możliwe będzie ścisłe współdziałanie odrębnych organów, wymiana informacji oraz szkolenia. Współpraca wszystkich inspekcji na szczeblu centralnym i lokalnym będzie rozwijana i dostosowywana do nowych wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625.

Porozumienie inspekcji

Porozumienie inspekcji

Porozumienie inspekcji