Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Polsko-wegierska-wideokonferencja-dot.-ASF/idn:1696
Drukuj grafikę : tak / nie

Polsko-węgierska wideokonferencja dot. ASF

Polsko-węgierska wideokonferencja dot. ASF

Aktualności 2021-04-13

W dniu 8 kwietnia 2021 r. odbyła się wideokonferencja służb weterynaryjnych Polski i Węgier. W spotkaniu strona polska była reprezentowana przez Głównego Lekarza Weterynarii Pana Bogdana Konopkę, przedstawicieli Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś strona węgierska przez Głównego Lekarza Weterynarii Pana Lajosa Bognara oraz przedstawicieli węgierskiego ministerstwa rolnictwa. W trakcie zwołanej wideokonferencji strona polska wyraziła zainteresowanie uzyskaniem od strony węgierskiej informacji w zakresie obowiązujących regulacji prawnych w odniesieniu do wymagań nałożonych na gospodarstwa utrzymujące świnie oraz wielkotowarowej struktury hodowli świń na Węgrzech,  ponieważ elementy te wydają się niezwykle efektywne jeśli chodzi o prewencję transmisji wirusa ASF ze środowiska naturalnego. Pozyskane informacje zostaną wykorzystane na poziomie krajowym, jak również w rozmowach z krajami trzecimi dotyczącymi eksportu wieprzowiny.

Polsko-węgierska wideokonferencja dot. ASF