Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Polsko-japonska-wideokonferencja-dot.-ASF/idn:1785
Drukuj grafikę : tak / nie

Polsko-japońska wideokonferencja dot. ASF

Polsko-japońska wideokonferencja dot. ASF

Aktualności 2021-07-21

15 lipca 2021 r. odbyła się polsko-japońska wideokonferencja nt. aktualnej sytuacji epizootycznej w
odniesieniu do ASF w Polsce, w której wzięli udział przedstawiciele służby właściwej Japonii, Głównego
Inspektoratu Weterynarii oraz Ambasady RP w Tokio. Podczas spotkania strona japońska poinformowała, że w
związku ze znaczącą zmianą sytuacji epizootycznej w Polsce dot. ASF konieczne jest ponowne przeprowadzenie
analizy ryzyka przez władze japońskie. Przedstawiono propozycję kolejnych etapów prac i działań w powyższej
sprawie.

pl jp