Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Pilna-narada-z-Wojewodzkimi-Lekarzami-Weterynarii-w-sprawie-tymczasowej-procedury-przemieszczania-zwierzat-towarzyszacych-z-terytorium-Ukrainy-na-teren-Polski-przez-osoby-nie-posiadajace-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psow-kotow-i-fretek/idn:2000
Drukuj grafikę : tak / nie

Pilna narada z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii w sprawie tymczasowej procedury przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek.

Pilna narada z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii w sprawie tymczasowej procedury przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek.

Aktualności 2022-02-25

25 lutego 2022 r. odbyła się w formie on-line narada Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego, pracowników Biura ds. Granic oraz Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii w celu omówienia zasad przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski dla osób nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych oraz w celu podsumowania dotychczasowych działań organów Inspekcji Weterynaryjnej w pierwszej dobie obowiązywania nowej procedury.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska