Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Nieformalne-spotkanie-Grupy-Roboczej-Glownych-Lekarzy-Weterynarii-/idn:1735
Drukuj grafikę : tak / nie

Nieformalne spotkanie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii

Nieformalne spotkanie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii

Aktualności 2021-05-25

18 maja 2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się nieformalne posiedzenie grupy roboczej
Głównych Lekarzy Weterynarii, w którym udział wziął Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii
Krzysztof Jażdżewski oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii.
Podczas posiedzenia omawiano wspólne stanowisko państw członkowskich Unii Europejskiej w
odniesieniu do kwestii, które mają być przedmiotem dyskusji podczas Sesji Generalnej Światowej
Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w dniach 25-28 maja br. Z uwagi na sytuację epidemiczną po raz
pierwszy w historii Sesja Generalna OIE będzie miała formułę on-line, w związku z czym zmianie ulegnie
m.in. procedura głosowania.

ZGLW

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska