Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Informacja-nt.-uzgodnienia-nowych-warunkow-eksportu-wieprzowiny-na-rynek-Singapuru/idn:648
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacja nt. uzgodnienia nowych warunków eksportu wieprzowiny na rynek Singapuru

Informacja nt. uzgodnienia nowych warunków eksportu wieprzowiny na rynek Singapuru

Aktualności 2017-10-30

W wyniku zintensyfikowanych działań podejmowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii w 2017 roku służby weterynaryjne władz singapurskich poinformowały o akceptacji nowych warunków eksportu wieprzowiny na rynek Singapuru.

Polskie przedsiębiorstwa, które znajdują się na liście podmiotów uprawnionych do eksportu mrożonej wieprzowiny na rynek singapurski, mogą kontynuować eksport w oparciu o nowe, mniej restrykcyjne wymagania. Wymagania te określone są w zmienionym świadectwie zdrowia dla mięsa wieprzowego oraz w uzgodnionych Warunkach importu mrożonej wieprzowiny z Polski do Singapuru, do wglądu na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska