Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Drugie-spotkanie-z-wladzami-japonskimi-w-sprawie-uznania-regionalizacji-dot.-grypy-ptakow-w-eksporcie-miesa-drobiowego/idn:2089
Drukuj grafikę : tak / nie

Drugie spotkanie z władzami japońskimi w sprawie uznania regionalizacji dot. grypy ptaków w eksporcie mięsa drobiowego

Drugie spotkanie z władzami japońskimi w sprawie uznania regionalizacji dot. grypy ptaków w eksporcie mięsa drobiowego

Aktualności 2022-06-30

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyło się polsko-japońskie spotkanie w formule online, poświęcone kwestiom dostępu do rynku japońskiego dla mięsa drobiowego i związanej z tym regionalizacji w zakresie grypy ptaków.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polskiej ambasady w Tokio, Głównego Inspektoratu Weterynarii, PIWet-PIB w Puławach, Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Siedlcach, Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej oraz przedstawiciele japońskiego ministerstwa rolnictwa.

Podczas spotkania zaprezentowano informacje na temat roli instytutu naukowo-badawczego oraz zakładów higieny weterynaryjnej w diagnostyce grypy ptaków w Polsce, zarówno u drobiu hodowlanego jak i dzikiego ptactwa. Omówiono także rolę stowarzyszeń branżowych w zakresie podnoszenia świadomości producentów nt. zagrożeń związanych z występowaniem grypy ptaków oraz stosowania bioasekuracji. Kolejnym etapem w prowadzonej procedurze jest audyt w Polsce, który zostanie przeprowadzony w dniach 1-5 sierpnia br. 

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska