Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Apel-o-przestrzeganie-zasad-bioasekuracji-w-zwiazku-z-grypa-ptakow/idn:1710
Drukuj grafikę : tak / nie

Apel o przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z grypą ptaków

Apel o przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z grypą ptaków

Aktualności 2021-04-23

"W tym roku obserwujemy bardzo niekorzystną sytuację epizootyczną w zakresie grypy ptaków w całej Europie. Szczególnie dotyczy to Francji, gdzie w stosunku do Polski notuje się dwukrotnie większą liczbę ognisk u drobiu hodowlanego. Z kolei w Niemczech sytuacja jest porównywalna."

Pełna treść apelu Ministra Grzegorza Pudy dostępna pod linkiem.