Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/89.-Sesja-Generalna-Swiatowej-Organizacji-ds.-Zdrowia-Zwierzat-OIE/idn:2060
Drukuj grafikę : tak / nie

89. Sesja Generalna Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE)

89. Sesja Generalna Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE)

Aktualności 2022-05-24

W dniu 23 maja 2022 r. rozpoczęła się w Paryżu 89. Sesja Generalna Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE). Udział w niej bierze zdalnie Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Pan Krzysztof Jażdżewski.
Podczas Sesji Generalnej omawiana jest sytuacja epizootyczna na świecie, zaangażowanie OIE w globalne, regionalne i krajowe systemy zarządzania kryzysowego, działania grup roboczych OIE, komisji specjalistycznych, komisji regionalnych, komisji naukowej ds. chorób zwierząt, Rady, działalność OIE w roku 2021, budżet na rok 2022 i plan pracy na rok 2023. Omówiona są również zmiany w zakresie Kodeksów Zdrowia zarówno Zwierząt Lądowych jak i Akwakultury. Kodeksy stanowią podstawę do ustalania warunków weterynaryjnych w międzynarodowym handlu zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego. Podczas Sesji odbędą się także wybory przedstawiciela Bliskiego Wschodu do Rady OIE oraz częściowe wybory na wolne stanowiska w Biurach Komisji Regionalnych ds. Afryki, Ameryk, Azji, Dalekiego Wschodu i Oceanii oraz Bliskiego Wschodu.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska