Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/wojewodzkie-inspektoraty-weterynarii/szczegoly/183/Graniczny-Inspektorat-Weterynarii-w-Szczecinie-punkt-kontroli-w-Szczecinie
Drukuj grafikę : tak / nie

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Szczecinie - punkt kontroli w Szczecinie

Rodzaj inspektoratu:
Graniczny
Państwo sąsiadujące:
Szlak morski
Rodzaj przejścia granicznego:
Port morski
Adres:
ul. Hryniewieckiego 8
70-606 Szczecin
Godziny urzędowania:
Pon. - pt. 8.00-16.00
Kontrolowane kategorie zwierząt i towarów*:
HC, NHC, PNAO NHC(feed) - NT
*zgodnie z załącznikiem II do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1014
Tel:
+48 91 430 83 41, +48 91 430 83 42
Fax:
+48 91 430 81 92
E-mail:
www:
http://www.griwszczecin.pl
Graniczny Lekarz Weterynarii
Leszek Szostak
Zastępca Granicznego Lekarza Weterynarii
Aleksandra Pawłowska

Szlak morski

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska