Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/wojewodzkie-inspektoraty-weterynarii/szczegoly/180/Graniczny-Inspektorat-Weterynarii-w-Gdyni
Drukuj grafikę : tak / nie

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Rodzaj inspektoratu:
Graniczny
Państwo sąsiadujące:
Szlak morski
Rodzaj przejścia granicznego:
Port morski
Adres:
ul. Kwiatkowskiego 68
81-127 Gdynia
Godziny urzędowania:
Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
Kontrolowane kategorie zwierząt i towarów*:
U, E, O, HC, NHC, PNAO NHC(feed) - NT
*zgodnie z załącznikiem II do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1014
Tel:
+48 58 621 38 60, +48 58 621 51 26, +48 58 621 38 44
Fax:
+48 58 621 38 43
E-mail:
www:
http://www.gdynia.wetgiw.gov.pl
Graniczny Lekarz Weterynarii
Hanna Łubińska
Zastępca Granicznego Lekarza Weterynarii
Renata Walecka

Szlak morski

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska