do góry

Żywe ślimaki lądowe z Ukrainy do przetwórstwa spożywczego w Polsce

Żywe ślimaki lądowe z gatunku „Helix Pomatia Linne” bezpośrednio do przetwórstwa spożywczego (tj. do zakładu przetwórczego w Polsce zatwierdzonego zgodnie z sekcją XI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004) mogą być przywożone z Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa końcowego przeznaczenia, jeżeli:

  • na ten przywóz zostało wydane pozwolenie Głównego Lekarza Weterynarii - w pozwoleniu określa się szczegółowe wymagania zdrowotne dla zwierząt będących przedmiotem przesyłki. Wiecej o procedurze uzyskania pozwolenia, w tym o opłatach za jego wydanie, można przeczytać tutaj;
  • przesyłka zwierząt jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia, które powinno być:
    • wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są wysyłane zwierzęta;
    • być sporządzone co najmniej w języku polskim oraz języku urzędowym państwa trzeciego, z którego są przywożone zwierzęta;
    • potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt określone w pozwoleniu wydanym przez Głównego Lekarza Weterynarii;
    • zawierać numer i datę wydania tego pozwolenia.
kategoria: Ślimaki - wzory świadectw zdrowia [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Wzór świadectwa dla ślimaków do przetwórstwa spożywczego na terenie Polski 2020-05-13 13:54 27.46KB pobierz plik: Wzór świadectwa dla ślimaków do przetwórstwa spożywczego na terenie Polski

Przywóz z państw trzecich do Polski żywych ślimaków lądowych z gatunków „Helix aspersa Muller” i „Helix lucorum” oraz ślimaków lądowych z rodziny Achatinidae do przetwórstwa spożywczego będzie możliwy po ustaleniu wymagań weterynaryjnych przez Głównego Lekarza Weterynarii na wniosek strony zainteresowanej przywozem.