Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/reimport-zwierzat
Drukuj grafikę : tak / nie

Reimport zwierząt

Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2074 z dnia 23 września 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625          w odniesieniu do przepisów dotyczących określonych kontroli urzędowych przesyłek niektórych zwierząt i towarów pochodzących z Unii i wracających do Unii w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim graniczny lekarz weterynarii w  punkcie kontroli granicznej (BCP) przeprowadza następujące kontrole zwierząt pochodzących z UE i do niej wracających:

  1. Kontrolę dokumentacji
  2. Kontrolę identyfikacyjną
  3. Kontrolę bezpośrednią

Kontrolowane zwierzęta muszą spełniać wymogi dotyczące ich zdrowia i dobrostanu określone w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. d) i f) rozporządzenia (UE) 2017/625

Od dnia 21 marca 2021r. będą obowiązywały szczególne wymagania dotyczące przywozu zwierząt pochodzących z UE i do UE powracających w następstwie odmowy ich wprowadzenia przez państwo trzecie, które zostały określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/692 (art. 178 i 179)