do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/pszczoly
Drukuj grafikę : tak / nie

Pszczoły / trzmiele

Warunki wprowadzenia do UE określonych gatunków pszczół i trzmieli określone są w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych.

Gatunki, które mogą być wprowadzane do UE

Zgodnie z ww. rozporządzeniem możliwe jest wprowadzanie do UE pszczół i trzmieli gatunków Apis mellifera i Bombus spp.

Kraje trzecie lub terytoria

Przesyłki zawierające ww. gatunki pszczół i trzmieli mogą być wprowadzone do UE wprowadzane do Unii jedynie z krajów trzecich lub terytoriów:

  • wymienionych w załączniku II część 1 ww. rozporządzenia;
  • na których obecność zgnilca amerykańskiego, małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida) i roztocza Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) podlega obowiązkowi zgłaszania na całym obszarze danego kraju trzeciego lub terytorium.

Warunki dotyczące przesyłki

Przesyłka musi:

  • składać się z:
    • klatek zawierających matki pszczele i matki trzmieli , z których każda zawiera jedną matkę i maksymalnie 20 towarzyszących jej robotnic, albo
    • pojemników zawierających trzmiele, z których każdy zawiera rodzinę maksymalnie 200 dorosłych trzmieli.
  • posiadać stosowne świadectwo weterynaryjne, sporządzone zgodnie z odpowiednim wzorem świadectwa weterynaryjnego, ustanowionym w załączniku IV część 2 ww. rozporządzenia (wzory do pobrania dostępne są poniżej) i wypełnionym oraz podpisanym przez urzędowego inspektora kraju trzeciego wywozu.
  • spełniać wymogi weterynaryjne ustanowione w odpowiednim świadectwie weterynaryjnym, o którym mowa powyżej. 
kategoria: Pszczoły / trzmiele [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf BEE - Model of veterinary certificate for consignments of colonies of bumble bees (Bombus spp.) 2017-09-28 11:35 717.69KB pobierz plik: BEE - Model of veterinary certificate for consignments of colonies of bumble bees (Bombus spp.)
pdf BEE - Wzór świadectwa weterynaryjnego dla przesyłek zawierających rodziny trzmieli Bombus spp 2017-09-28 08:44 780.65KB pobierz plik: BEE - Wzór świadectwa weterynaryjnego dla przesyłek zawierających rodziny trzmieli Bombus spp
pdf QUE - Model of veterinary certificate for consignments of queen bees and queen bumble bees (Apis mellifera and Bombus spp.) 2017-09-28 11:36 182.36KB pobierz plik: QUE - Model of veterinary certificate for consignments of queen bees and queen bumble bees (Apis mellifera and Bombus spp.)
pdf QUE Wzór świadectwa weterynaryjnego dla przesyłek zawierających matki pszczele i matki trzmieli Apis mellifera oraz Bombus spp 2017-09-28 08:45 203.06KB pobierz plik: QUE Wzór świadectwa weterynaryjnego dla przesyłek zawierających matki pszczele i matki trzmieli Apis mellifera oraz Bombus spp