Przywóz zwierząt koniowatych z Rumunii - dodatkowe wymagania

W związku z wystąpieniem w Rumunii niedokrwistości zakaźnej koni (Equine Infectious Anaemia - EIA), decyzją Komisji 2010/346/UE w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii wprowadzono zakaz przemieszczania koniowatych z Rumunii do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

W następstwie postępu w zwalczaniu choroby Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/1886 z dnia 7 listopada 2019 r zmieniającą decyzję Komisji 2010/346/UE w odniesieniu do regionalizacji Rumunii w zakresie stosowania środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni określono w których regionach Rumunii, nadal maja być stosowane środki ochronne ustanowione w decyzji 2010/346/UE.

Zwierzęta pochodzące z regionów wymienionych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/1886 z dnia 7 listopada 2019 r., przeznaczone do wysyłki muszą być odizolowane w gospodarstwie zatwierdzonym, aktualny wykaz zatwierdzonych gospodarstw dostępny jest na stronach rumuńskich służ weterynaryjnych http://www.ansvsa.ro/exploatatii-ecvine/

Odstępstwa od zakazu przemieszczania

 

I. Handel koniowatymi

Obowiązki strony rumuńskiej:

 1. Zwierzęta przeznaczone do wysyłki muszą być odizolowane w gospodarstwie zatwierdzonym (wykaz zatwierdzonych gospodarstw dostępny jest tutaj) przez właściwe organy jako wolne od EIA oraz trzymane w odległości co najmniej 200 m od innych koniowatych o niższym statusie zdrowotnym przez okres co najmniej 90 dni przed datą wysyłki.
 2. Zwierzęta przeznaczone do wysyłki muszą być poddane badaniu w kierunku EIA metodą immunodyfuzji w żelu agarozowym (badanie AGID) z wynikiem ujemnym - próbki krwi pobrane dwukrotnie w okresie 90 dni; drugą próbkę należy pobrać w ciągu 10 dni przed datą wysyłki. Pierwsze badanie AGID  nie jest wymagane jeżeli:
  • na odstępstwo zezwoliło państwo członkowskie miejsca przeznaczenia;
  • koniowate mają przyjechać bezpośrednio do rzeźni i pochodzą z gospodarstw, które są wolne od EIA, a przed wysyłką zwierzęta są gromadzone w zatwierdzonym gospodarstwie;
 3. Zwierzęta muszą zostać wysłane bezpośrednio z zatwierdzonego gospodarstwa.
 4. W przypadku zarejestrowanych koniowatych lub koniowatych przeznaczonych do hodowli lub produkcji, wszystkie pozostałe koniowate znajdujące się w zatwierdzonym gospodarstwie, w okresie izolacji, należy poddać badaniu AGID z wynikiem ujemnym - próbki krwi pobrane w okresie izolacji przed przemieszczeniem koniowatych z gospodarstwa lub w ciągu 10 dni przed datą wysyłki zwierząt.
 5. Wszystkie koniowate muszą być oznakowane poprzez wszczepienie transpondera i być identyfikowane za pomocą paszportu, a w paszporcie umieszczono informacje odnośnie badania AGID.
 6. Kontrole związane z dziennikiem podróży muszą być zadawalające - brak punktu kontroli w kraju tranzytu;.
 7. Koniowate muszą być zaopatrzone w należycie wypełnione świadectwo zdrowia, które zawiera następujące sformułowanie: „ Koniowate wysłane zgodnie z decyzją Komisji 2010/346/UE”.

Zobowiązania państwa członkowskiego miejsca przeznaczenia:

 1. Koniowate rzeźne muszą zostać poddane ubojowi w ciągu 72 godzin od czasu ich przybycia do rzeźni, a 10% przesyłek przybywających do rzeźni należy poddać badaniu AGID.
 2. Koniowate, które nie są przeznaczone do uboju, muszą zostać odizolowane w gospodarstwie przeznaczenia przez co najmniej 30 dni w odległości co najmniej 200 m od innych koniowatych lub trzymane w warunkach zamkniętych. Zwierzęta muszą być poddane badaniu AGID z wynikiem ujemnym - próbki krwi należy pobrać nie wcześniej niż 28 dni po dacie rozpoczęcia okresu izolacji.
 3. W okresie 90 dni od daty przybycia koniowatych do gospodarstwa przeznaczenia, przedmiotowe zwierzęta mogą być wprowadzone do handlu jeżeli zostało przeprowadzone badanie AGID z wynikiem ujemnym - próbki krwi należy pobrać w ciągu 10 dni przed datą wysyłki. Dodatkowo musi być wystawione świadectwo zdrowia.

II. Udział zarejestrowanych koniowatych w niektórych zawodach i imprezach

 • Koniowate przeznaczone do wysyłki muszą zostać poddane badaniu AGID z wynikiem ujemnym - próbki krwi należy pobrać w ciągu 10 dni przed datą wysyłki z zatwierdzonego gospodarstwa.
 • Wszystkie koniowate w zatwierdzonym gospodarstwie i w granicach 200 m wokół zatwierdzonego gospodarstwa muszą zostać poddane badaniu AGID z wynikiem ujemnym - próbki krwi należy pobrać między 90 a 180 dniem przed datą zamierzonego przemieszczenia.
 • Zwierzęta muszą byc zidentyfikowane (transponder, paszport) i musi im towarzyszyć świadectwo zdrowia.

Niedokrwistość zakaźna koni (EIA) jest chorobą wirusową dotykającą wyłącznie zwierzęta z rodziny koniowatych. Okres inkubacji wynosi od jednego do trzech tygodni, ale może trwać nawet do trzech miesięcy. Zakażone koniowate pozostają źródłem zakażenia przez całe swoje życie. Zakażenie EIA jest zazwyczaj niewidoczne (głównie subklinicznie lub skrycie), rzadko występuje przebieg przewlekły (okresowa gorączka, anemia, chudnięcie, obrzęki), wyjątkowo podostry lub ostry (gorączka, wybroczyny, śmierć).

do góry