Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/kirgistan-zwierzeta
Drukuj grafikę : tak / nie

Kirgistan

Przy eksporcie do Republiki Kirgiskiej obowiązują świadectwa ustalone pomiędzy UE a Unią Celną oraz pomiędzy PL a Unią Celną. Wszystkie ww. świadectwa posiadają specjalne zabezpieczenia przed fałszerstwem i wystawiane są przez powiatowych lekarzy weterynarii. Przy ich wystawianiu świadectw stosuje się Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWue-0201-1/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wydawania, odbioru, ewidencjonowania i przechowywania eksportowych i przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do państw Unii Celnej.

kategoria: Kirgistan - Euroazjatycka Unia Gospodarcza - świadectwa zdrowia [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Informacja nt. eksportowych świadectw zdrowia do Republiki Kirgiskiej.pdf
ilość pobrań: 1503
2018-08-29 15:39 222.93KB Informacja nt. eksportowych świadectw zdrowia do Republiki Kirgiskiej.pdf 222.93KB
2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska