Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/kanadaa
Drukuj grafikę : tak / nie

Kanada

Następujące wzory świadectw zdrowia dotyczące eksportu do Kanady

dostępne są w systemie TRACES i u powiatowego lekarza weterynarii (dane teleadresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są tutaj).