Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/jak-czytac-unijne-akty-prawne
Drukuj grafikę : tak / nie

Jak czytać unijne akty prawne?

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację).

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska