Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/irlandia-polnocna-zwierzeta
Drukuj grafikę : tak / nie

Irlandia Północna

Planowane jest utrzymanie dotychczasowych zasad handlu wewnątrzunijnego (wymagania weterynaryjne i świadectwa zdrowia).

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska