Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla podróżnych/Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Інформація для власників тварин з України, які не мають комплекту ветеринарних документів для собак, котів і фреток

W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajową Administracja Skarbową,  zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych.
Dodatkowe informacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla obywateli Ukrainy dostępne są tutaj .

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Тимчасова процедура переміщення супроводжуючих тварин з території України на територію Польщі особами, які не мають комплекту ветеринарних документів на собак, котів та фреток

Kliknij tutaj/ click here/ натисніть тут

Dane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka (do 5 sztuk) i nie posiadających kompletu dokumentów przewozowych

Дані для осіб, які подорожують з України в інші країни ЄС з собаками / котами/ фретками (до 5 штук ) і без комплекту транспортних документів

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-wjazd-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-dane-kontaktowe-krajow-ue-

Wersja UA

Zdjęcie z informacjami w języku ukraińskim

Wersja EN

Zdjęcie z informacjami w języku angielskim

 Wersja PL

zdjęcie z informacjami w języku polskim

 

kategoria: Wytyczne GLW w sprawie tymczasowych procedur dla niespełniających wymagań UE psów/kotów/fretek towarzyszących uchodźcom z terenu Ukrainy i wprowadzanych do Polski w liczbie powyżej 5 sztuk [3]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx UA Інструкції Головного ветеринарного лікаря щодо тимчасових процедур для собак / кішок / тхорів, які не відповідають вимогам ЄС, які супроводжують біженців з України та в'їжджають у Польщу у кількості більше 5 штук
ilość pobrań: 2425
2022-03-17 16:39 213.1KB UA Інструкції Головного ветеринарного лікаря щодо тимчасових процедур для собак / кішок / тхорів, які не відповідають вимогам ЄС, які супроводжують біженців з України та в'їжджають у Польщу у кількості більше 5 штук 213.1KB
docx ENG The guidelines of the Chief Veterinary Officer on temporary procedures for non-compliant dogs/cats/ferrets accompanying refugees from Ukraine and entering Poland in the number of more than 5 animals
ilość pobrań: 679
2022-03-17 16:38 235.08KB ENG The guidelines of the Chief Veterinary Officer on temporary procedures for non-compliant dogs/cats/ferrets accompanying refugees from Ukraine and entering Poland in the number of more than 5 animals 235.08KB
pdf PL Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie tymczasowych procedur dla niespełniających wymagań UE psów, kotów, fretek towarzyszących uchodźcom z terenu Ukrainy i wprowadzanych do Polski w liczbie powyżej 5
ilość pobrań: 1763
2022-03-17 16:39 673.47KB PL Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie tymczasowych procedur dla niespełniających wymagań UE psów, kotów, fretek towarzyszących uchodźcom z terenu Ukrainy i wprowadzanych do Polski w liczbie powyżej 5 673.47KB

 

Перелік ветеринарних клінік для тварин та інших об'єктів, де є можливість проводити мікрочіпування та вакцинацію від сказу собак, кішок і тхорів/ тхорів, переміщених на територію Республіки Польща з України, у зв'язку з бойовими діями

kategoria: Lista zakładów leczniczych dla zwierząt i innych punktów, w których można dokonać czipowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, kotów i fretek przemieszczonych na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi [16]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xlsx 02 dolnośląskie
ilość pobrań: 737
2022-05-06 14:21 15.29KB 02 dolnośląskie 15.29KB
xlsx 04 kujawsko-pomorskie
ilość pobrań: 327
2022-05-11 13:10 17.87KB 04 kujawsko-pomorskie 17.87KB
xlsx 06 lubelskie
ilość pobrań: 313
2022-03-22 09:41 12.01KB 06 lubelskie 12.01KB
xlsx 08 lubuskie
ilość pobrań: 190
2022-05-11 13:10 13.98KB 08 lubuskie 13.98KB
xlsx 10 łódzkie
ilość pobrań: 356
2022-05-11 13:11 13.6KB 10 łódzkie 13.6KB
xlsx 12 małopolskie
ilość pobrań: 488
2022-04-12 09:19 13.25KB 12 małopolskie 13.25KB
xlsx 14 mazowieckie
ilość pobrań: 806
2022-05-11 13:11 18.32KB 14 mazowieckie 18.32KB
xlsx 16 opolskie
ilość pobrań: 152
2022-04-22 12:23 12.79KB 16 opolskie 12.79KB
xlsx 18 podkarpackie
ilość pobrań: 320
2022-03-25 15:41 10.44KB 18 podkarpackie 10.44KB
xlsx 20 podlaskie
ilość pobrań: 138
2022-05-11 13:11 30.33KB 20 podlaskie 30.33KB
xlsx 22 pomorskie
ilość pobrań: 318
2022-05-11 13:11 12.33KB 22 pomorskie 12.33KB
xlsx 24 śląskie
ilość pobrań: 421
2022-05-11 13:11 14.61KB 24 śląskie 14.61KB
xlsx 26 świętokrzyskie
ilość pobrań: 133
2022-05-11 13:11 11.6KB 26 świętokrzyskie 11.6KB
xlsx 28 warmińsko-mazurskie
ilość pobrań: 186
2022-05-11 13:12 12.84KB 28 warmińsko-mazurskie 12.84KB
xlsx 30 wielkopolskie
ilość pobrań: 385
2022-04-29 16:25 14.97KB 30 wielkopolskie 14.97KB
xlsx 32 zachodniopomorskie
ilość pobrań: 417
2022-04-22 12:23 12.87KB 32 zachodniopomorskie 12.87KB
Informacje dla uchodźców z Ukrainy chcących wrócić na terytorium Ukrainy wraz ze swoimi zwierzętami towarzyszącymi, które nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek.

W związku z wprowadzeniem stanu wojennego na Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie ze stanowiskiem władz weterynaryjnych Ukrainy powrót uchodźców wraz ze swoimi zwierzętami towarzyszącymi(psy, koty i fretki)  na terytorium tego kraju jest możliwy pod następującymi warunkami:

  1. zwierzęta posiadają swój identyfikator (mikroczip),
  2. przeprowadzone jest szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz
  3. gdy towarzyszą zwierzętom towarzyszącym dokumenty wymagane przez ustawodawstwo ukraińskie lub zezwolenie wydane przez Inspekcję Weterynaryjną podczas przekraczania granicy ukraińsko-polskiej lub wewnątrz kraju (pozwolenie na wjazd do UE w tym tranzyt przez PL do innego państwa członkowskiego).

Procedura ta dotyczy tylko tych Ukraińców, którzy uciekli do UE po wprowadzeniu stanu wojennego od 24 lutego 2022 r. wraz ze zwierzętami domowymi.

Powyższa procedura dotyczy powrotu na Ukrainę, a nie klasycznego wjazdu. 

In connection with the introduction of martial law in Ukraine on February 24, 2022, the Chief Veterinary Officer informs that, in accordance with the position of the veterinary authorities of Ukraine, the return of refugees with their accompanying animals (dogs, cats and ferrets) to the territory of this country is possible under the following conditions :

  1. animals have their identifier (microchip),
  2. vaccination against rabies is carried out and
  3. when accompanying animals are accompanied by documents required by Ukrainian legislation or a permit issued by the Veterinary Inspection  during crossing the Ukrainian-Polish border or within the country (permission to enter the EU, including transit through PL to another Member State).

This procedure applies only to those Ukrainians who fled to the EU after the introduction of martial law from February 24, 2022 along with their pets.

The above procedure is for return to Ukraine, not for classic entry.

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska