do góry ^

Komunikat prasowy dotyczący wyznaczenia piętnastego i szesnastego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce


Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Są to piętnaste i szesnaste ognisko choroby u świń domowych od początku występowania ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.), a dwunaste i trzynaste w roku 2016.

ASF stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych dnia 21 sierpnia 2016 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Dodatnie wyniki badań dotyczyły świń utrzymywanych w gospodarstwie w gminie Stara Kornica, w powiecie łosickim, w województwie mazowieckim oraz w gospodarstwie w gminie Mielnik, w powiecie siemiatyckim, w województwie podlaskim. W w/w gospodarstwach, w których wyznaczono ognisko choroby, znajdowało się odpowiednio 28 i 13 sztuk świń. W gospodarstwach tych wdrożono procedury związane z likwidacją choroby.

Piętnaste ognisko ASF stwierdzone zostało w gospodarstwie znajdującym się na obszarze ochronnym (część I załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE z późniejszymi zmianami), natomiast szesnaste ognisko ASF na obszarze zagrożonym (część III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE
z późniejszymi zmianami).osoba odpowiedzialna
wytworzenie 2016-08-22 Karolina Mizgier
wprowadzenie 2016-08-22 22:35:52 przez Sebastian Sporniak
treść opublikowana 2016-08-22 22:35:52 przez Sebastian Sporniak

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej