do góry ^
  • Jesteś tutaj
  • Główny Inspektorat Weterynarii

Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach


Oświadczenia dla kandydatów - wzór

Korpus służby cywilnej w GIW - wymagane dokumenty i oświadczenia

• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• inne, zgodnie z ogłoszeniem

Stanowiska granicznych lekarzy weterynarii - wymagane dokumenty i oświadczenia

• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• inne, zgodnie z ogłoszeniemosoba odpowiedzialna
wytworzenie Józef Brudnowski
wprowadzenie 2017-02-02 11:18:51 przez Józef Brudnowski
ostatnia zmiana 2017-02-02 11:25:57 przez Józef Brudnowski
treść opublikowana 2017-02-02 11:18:51 przez Józef Brudnowski

rejestr zmian poprzednie wersje artykułu pokaż rejestr

 

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl

bip.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej