Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:

Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮Rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czewrca 2008 r. w sprawie wykazu laboratori贸w referencyjnych w艂a艣ciwych dla poszczeg贸lnych rodzaj贸w i kierunk贸w bada艅
Przejdź dalej / Read more ->     

Rozporz膮dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej
Przejdź dalej / Read more ->     

rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 pa藕dziernika 2004 r. w sprawie form wsp贸艂pracy organ贸w Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskow膮 Inspekcj膮 Weterynaryjn膮
Przejdź dalej / Read more ->     

Rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu dzia艂ania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii
Przejdź dalej / Read more ->     

Rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzaj贸w wydatk贸w ponoszonych przez inspektoraty weterynarii
Przejdź dalej / Read more ->     

rozporządzenie MRiRW z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie przestrzeg
stan prawny: grudzień 2006 r.
Przejdź dalej / Read more ->     

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób
stan prawny: grudzień 2006 r.
Przejdź dalej / Read more ->     

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Wetery
stan prawny: grudzień 2006 r.
Przejdź dalej / Read more ->     

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywany
(Dz.U. Nr 100, poz. 1019 ze zm.) UWAGA!!! Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 23.01.2007 r. Zostało ono zastąpione rozporządzeniem MRiRW z dnia 15.12.2006 r. - Dz.U. Nr 2, poz. 15. Nowe rozporządzenie zostało ró
Przejdź dalej / Read more ->     

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 200
(Dz.U. Nr 58, poz. 555 ze zm.); zamieszczono tekst ujednolicony; stan prawny: styczeń 2007 r.
Przejdź dalej / Read more ->     

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy
stan prawny: styczeń 2007 r.
Przejdź dalej / Read more ->     

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków i trybu gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych
stan prawny: styczeń 2007 r.
Przejdź dalej / Read more ->     

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcji Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz s
rozporządzenie weszło w życie w dniu 23 stycznia 2007 r.
Przejdź dalej / Read more ->     

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej
data wejścia w życie: 31 marca 2007 r.
Przejdź dalej / Read more ->     

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynari
(Dz.U. Nr 178, poz. 1837 ze zm.) Stan prawny: 23 stycznia 2007 r.
Przejdź dalej / Read more ->     

Rozp. Prezesa RM z 20.01.2005r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jako艣ci Handlowej Artyku艂贸w Rolno-Spo偶ywczych oraz Pa艅stwowej Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa uprawnie艅 do nak艂adania grzywien w drodze
Przejdź dalej / Read more ->     

rozp. Prezesa RM z 8.06.2007r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jako艣ci Handlowej Artyku艂贸w Rolno-Spo偶ywczych oraz Pa艅stwowej Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa uprawnie艅 do na
data wej艣cia w 偶ycie: 14 lipca 2007 r.
Przejdź dalej / Read more ->     

rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunk贸w i sposobu wsp贸艂pracy organ贸w Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi
data wej艣cia w 偶ycie: 15 maja 2007 r.
Przejdź dalej / Read more ->     

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 103 z dnia 20 maja 2011 r. Poz.597 - Rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych
Przejdź dalej / Read more ->     

Rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie sposobu ustalania i wysoko艣ci op艂at za czynno艣ci wykonywane przez Inspekcj臋 Weterynaryjn膮, sposobu i miejsc pobierania tych op艂at
Przejdź dalej / Read more ->     

Rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie warunk贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za wykonywanie czynno艣ci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lek
Przejdź dalej / Read more ->     
RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
8720534
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl