Strona główna
     
 
Handel wewn. wsp贸lnoty
Intra - Community trade

Przyw贸z z kraj贸w trzecich
Imp. from third countries

Wyw贸z
Export

Zdrowie i ochrona zwierz膮t
Animal Health and Welfare

Higiena prod. pochodzenia zwierz. Hyg.of Foodstuffs of Anim.Origin
Diagnostyka laboratoryjna
Laboratory diagnosis

Farmacja, Utylizacja, Pasze
Feed, Pharm.& Rendering

Prawo weterynaryjne
Veterinary law

Systemy informatyczne
IT systems

Szkolenia
Trainings

Patronaty GLW
CVO's Patronage

 

NA SKR脫TY:

Listy zak艂ad贸w
Lists of Approved Establishments

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF
Biuletyn: Stan zaka藕nych chor贸b zwierz臋cych
Weterynaryjna sprawozdawczo艣膰 statystyczna
Praktyczne wskaz贸wki dla rolnik贸w w przypadku konieczno艣ci uboju zwierz膮t gospodarskich kopytnych poza rze藕ni膮


Kontrola Weterynaryjna - UE

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/704/UE z dnia 8 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punkt贸w kontroli granicznej

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/703/UE z dnia 8 pa藕dziernika 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do zatwierdzenia programu zwalczania zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a w Belgii oraz statusu kraju zwi膮zkowego Turyngia w Niemczech jako wolnego od zaka藕nego zapalenia nosa i tchawicy byd艂a

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 952/2014 z dnia 4 wrze艣nia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do dotycz膮cego Malezji wpisu, znajduj膮cego si臋 w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, w sprawie wysoko zjadliwej grypy ptak贸w oraz w odniesieniu do wzor贸w 艣wiadectw weterynaryjnych dotycz膮cych przywozu drobiu, jednodniowych piskl膮t, jaj wyl臋gowych, mi臋sa drobiu i ptak贸w bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych oraz jaj

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunk贸w zdrowotnych zwierz膮t, reguluj膮cych handel wewn膮trzwsp贸lnotowy i przyw贸z z pa艅stw trzecich drobiu i jaj wyl臋gowych (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 343 z 22.12.2009)

Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunk贸w zdrowotnych zwierz膮t, reguluj膮cych handel wewn膮trzwsp贸lnotowy i przyw贸z z pa艅stw trzecich drobiu i jaj wyl臋gowych (wersja ujednolicona)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 888/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zakazuj膮ce wprowadzania do Unii okaz贸w niekt贸rych gatunk贸w dzikiej fauny i flory

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nak艂adaj膮ce specjalne warunki dotycz膮ce przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci z niekt贸rych pa艅stw trzecich w zwi膮zku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1152/2009

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 sierpnia 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do zapisu dotycz膮cego Kuwejtu w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 5440)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 846/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik D do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zwierz膮t dawc贸w z rodziny koniowatych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 840/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 743/2013 wprowadzaj膮ce 艣rodki ochronne w odniesieniu do przywozu z Turcji ma艂偶y przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jego stosowania

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/501/UE z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 92/260/EWG w odniesieniu do odprawy czasowej zarejestrowanych koni pochodz膮cych z Kostaryki i do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do pozycji dotycz膮cych Brazylii i Kostaryki w wykazie pa艅stw trzecich i cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dopuszcza si臋 przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 750/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 艣rodk贸w ochronnych zwi膮zanych z epidemiczn膮 biegunk膮 艣wi艅 odno艣nie do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t w zakresie wprowadzania 艣wi艅 do Unii

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/472/UE z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Republiki Mo艂dawii do wykazu pa艅stw i terytori贸w trzecich, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z niekt贸rych produkt贸w rybo艂贸wstwa przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 718/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/355/UE z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/332/UE z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 92/260/EWG, 93/197/EWG oraz 2004/211/WE w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t i wydawania 艣wiadectw weterynaryjnych przy przywozie zarejestrowanych koni z okre艣lonych cz臋艣ci terytorium Indii

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 494/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik V do rozporz膮dzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do warunk贸w przywozu oraz do wykazu kraj贸w, o kt贸rych mowa w art. 9 tego rozporz膮dzenia

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 483/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do biegunki 艣wi艅 wywo艂ywanej delta- koronawirusem w odniesieniu do wymaga艅 w zakresie zdrowia zwierz膮t dotycz膮cych wprowadzania do Unii pochodz膮cych od 艣wi艅 krwi i osocza krwi suszonych rozpy艂owo przeznaczonych do produkcji paszy dla 艣wi艅 utrzymywanych w warunkach fermowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (ue) nr 359/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik V do rozporz膮dzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do wykazu kraj贸w, o kt贸rych mowa w art. 9 tego rozporz膮dzenia

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 322/2014 z dnia 28 marca 2014 r. wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 323/2014 z dnia 28 marca 2014 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki I i II do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/175/UE z dnia 27 marca 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/777/WE w odniesieniu do przywozu produkt贸w mi臋snych, przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit przygotowanych ze 艣wie偶ego mi臋sa drobiu domowego, w tym mi臋sa ptactwa 艂ownego utrzymywanego w warunkach fermowych i dzikiego ptactwa 艂ownego

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/160/UE z dnia 20 marca 2014 r. uchylaj膮ca wykazy zak艂ad贸w w pa艅stwach trzecich, z kt贸rych pa艅stwa cz艂onkowskie zezwalaj膮 na przyw贸z okre艣lonych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego, przyj臋te na podstawie decyzji Rady 95/408/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/127/UE z dnia 7 marca 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Chin w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 209/2014 z dnia 5 marca 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 605/2010 w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t i zdrowia publicznego oraz wydawania 艣wiadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej siary i produkt贸w na bazie siary przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 185/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie sprostowania bu艂garskiej wersji j臋zykowej rozporz膮dzenia (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 166/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wymog贸w dotycz膮cych 艣wiadectw wystawianych w zwi膮zku z przywozem do Unii mi臋sa ptak贸w bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych przeznaczonego do spo偶ycia przez ludzi oraz wpis贸w dotycz膮cych Izraela i Republiki Po艂udniowej Afryki w wykazie pa艅stw trzecich lub terytori贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/86/UE z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 93/195/EWG w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni przeznaczonych do udzia艂u w wy艣cigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po ich wywozie czasowym do Meksyku i zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/92/UE z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 97/794/WE ustanawiaj膮cej niekt贸re szczeg贸艂owe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/496/EWG w odniesieniu do kontroli weterynaryjnych 偶ywych zwierz膮t sprowadzanych z pa艅stw trzecich

Zmieniony protok贸艂 ustale艅 ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotycz膮cy przywozu wo艂owiny pochodz膮cej ze zwierz膮t, kt贸rym nie podawano niekt贸rych hormon贸w wzrostu, i zwi臋kszonych ce艂 nak艂adanych przez Stany Zjednoczone na niekt贸re produkty z Unii Europejskiej

Decyzja Rady 2014/44/UE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zawarcia zmienionego protoko艂u ustale艅 ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotycz膮cego przywozu wo艂owiny pochodz膮cej ze zwierz膮t, kt贸rym nie podawano niekt贸rych hormon贸w wzrostu, i zwi臋kszonych ce艂 nak艂adanych przez Stany Zjednoczone na niekt贸re produkty z Unii Europejskiej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 25/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Kanady w wykazie kraj贸w trzecich, terytori贸w, stref lub enklaw, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii niekt贸rych zwierz膮t wodnych

Rozporz膮dzenie Rady (UE) nr 1385/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 850/98 i (WE) nr 1224/2009 oraz rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, (UE) nr 1379/2013 i (UE) nr 1380/2013 w zwi膮zku ze zmian膮 statusu Majotty wzgl臋dem Unii Europejskiej

Dyrektywa Rady 2013/64/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ca dyrektywy Rady 91/271/EWG i 1999/74/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2006/7/WE, 2006/25/WE i 2011/24/UE w zwi膮zku ze zmian膮 statusu Majotty wzgl臋dem Unii Europejskiej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1355/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/718/UE z dnia 4 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Brazylii w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytorium, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych oraz nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni, zmieniaj膮ca cz臋艣膰 D za艂膮cznika II do decyzji 92/260/EWG w odniesieniu do wymaga艅 w zakresie bada艅 dotycz膮cych nosacizny oraz zmieniaj膮ca decyzje 92/260/EWG, 93/196/EWG i 93/197/EWG w odniesieniu do niekt贸rych nazw geograficznych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1235/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniaj膮ce, w odniesieniu do substancji diklazuril, za艂膮cznik do rozporz膮dzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limit贸w pozosta艂o艣ci w 艣rodkach spo偶ywczych pochodzenia zwierz臋cego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1204/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Republiki Mo艂dawii w wykazach pa艅stw trzecich, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii niekt贸rych rodzaj贸w mi臋sa, produkt贸w mi臋snych, jaj i produkt贸w jajecznych

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011)

Decyzja Rady 2013/523/UE z dnia 18 pa藕dziernika 2013 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, zmienionego protoko艂u ustale艅 ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotycz膮cego przywozu wo艂owiny pochodz膮cej ze zwierz膮t, kt贸rym nie podawano niekt贸rych hormon贸w wzrostu, i zwi臋kszonych ce艂 nak艂adanych przez Stany Zjednoczone na niekt贸re produkty z Unii Europejskiej

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/518/UE z dnia 21 pa藕dziernika 2013 r. zmieniaj膮ca cz臋艣膰 1 za艂膮cznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru 艣wiadectwa zdrowia dla zwierz膮t pochodz膮cych z gospodarstw

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/519/UE z dnia 21 pa藕dziernika 2013 r. ustanawiaj膮ca wykaz terytori贸w i pa艅stw trzecich, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z ps贸w, kot贸w i fretek, oraz wz贸r 艣wiadectwa zdrowia stosowanego przy takim przywozie

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/520/UE z dnia 21 pa藕dziernika 2013 r. uchylaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2011/874/UE

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/491/UE z dnia 7 pa藕dziernika 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punkt贸w kontroli granicznej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 925/2013 z dnia 25 wrze艣nia 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/470/UE z dnia 20 wrze艣nia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzje 2010/470/UE i 2010/472/UE w odniesieniu do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t w zakresie trz臋sawki na potrzeby handlu i przywozu do Unii nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w owiec i k贸z

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 866/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do tranzytu przesy艂ek mi臋sa drobiowego z Bia艂orusi przez terytorium Litwy do rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 854/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wymaga艅 w zakresie zdrowia zwierz膮t dotycz膮cych trz臋sawki we wzorze 艣wiadectwa weterynaryjnego do cel贸w przywozu do Unii owiec i k贸z przeznaczonych do hodowli i produkcji

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/777/WE w odniesieniu do wprowadzenia nowego procesu obr贸bki w celu inaktywacji wirusa pryszczycy w produktach mi臋snych oraz w odniesieniu do warunk贸w przywozu z obwodu kaliningradzkiego w Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4970)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 780/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮ce wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/416/UE z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 93/195/EWG w odniesieniu do wzoru 艣wiadectwa zdrowia przy powrotnym wwozie do Unii Europejskiej zarejestrowanych koni przeznaczonych do udzia艂u w wy艣cigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym na okres kr贸tszy ni偶 30 dni

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/415/UE z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Tristan da Cunha do wykazu pa艅stw i terytori贸w trzecich, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z niekt贸rych produkt贸w rybo艂贸wstwa przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz skre艣lenia Majotty z tego wykazu

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 743/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. wprowadzaj膮ce 艣rodki ochronne w odniesieniu do przywozu z Turcji ma艂偶y przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Decyzja Komisji 2013/397/WE z dnia 26 maja 2009 r. zatwierdzaj膮ca w imieniu Wsp贸lnoty Europejskiej zmiany w za艂膮czniku V do Porozumienia mi臋dzy Wsp贸lnot膮 Europejsk膮 a rz膮dem Kanady w sprawie 艣rodk贸w sanitarnych dla ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierz膮t w odniesieniu do handlu 偶ywymi zwierz臋tami i produktami zwierz臋cymi

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/235/UE z dnia 23 maja 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykaz贸w punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 618/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/309/UE z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki II, III i IV do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do niekt贸rych wymog贸w w zakresie 艣wiadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodk贸w bydl臋cych do Unii

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 555/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do tranzytu niekt贸rych produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego z Bo艣ni i Hercegowiny

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 556/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008, (UE) nr 206/2010, (UE) nr 605/2010 i (UE) nr 28/2012 w odniesieniu do tranzytu niekt贸rych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego z Bo艣ni i Hercegowiny

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/290/UE z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w zwi膮zku z przyst膮pieniem Chorwacji

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/291/UE z dnia 14 czerwca 2013 r. ustanawiaj膮ca 艣rodki przej艣ciowe dla niekt贸rych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego obj臋tych rozporz膮dzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych z pa艅stw trzecich do Chorwacji przed dniem 1 lipca 2013 r.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/292/UE z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/777/WE w odniesieniu do tranzytu z Bo艣ni i Hercegowiny niekt贸rych produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit do spo偶ycia przez ludzi

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/259/UE z dnia 31 maja 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Bahrajnu i Chin w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 495/2013 z dnia 29 maja 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 996/2012 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 467/2013 z dnia 16 maja 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 206/2009 w sprawie wprowadzania do Wsp贸lnoty osobistych przesy艂ek produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego w odniesieniu do informacji, kt贸re nale偶y zamie艣ci膰 na plakatach skierowanych do podr贸偶nych i og贸艂u spo艂ecze艅stwa

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/217/UE z dnia 8 maja 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/777/WE w odniesieniu do pozycji dotycz膮cej Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii produkt贸w mi臋snych oraz przetworzonych 偶o艂膮dk贸w, p臋cherzy i jelit

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 437/2013 z dnia 8 maja 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do pozycji dotycz膮cej Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii lub przew贸z przez jej terytorium niekt贸rych towar贸w

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 294/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporz膮dzenia (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/167/UE z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/161/UE z dnia 11 marca 2013 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 300/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiaj膮ce warunki dotycz膮ce zdrowia zwierz膮t i zdrowia publicznego oraz wydawania 艣wiadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetwor贸w mlecznych przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Sprostowanie do dyrektywy Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiaj膮cej zasady reguluj膮ce organizacj臋 kontroli weterynaryjnych zwierz膮t wprowadzanych na rynek Wsp贸lnoty z pa艅stw trzecich i zmieniaj膮cej dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (Dz.U. L 268 z 24.9.1991) (Polskie wydanie specjalne, rozdzia艂 3, tom 12, s. 58)

Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiaj膮cej wymagania dotycz膮ce zdrowia zwierz膮t reguluj膮ce handel i przyw贸z do Wsp贸lnoty zwierz膮t, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w nieobj臋tych wymaganiami dotycz膮cymi zdrowia zwierz膮t ustanowionymi w szczeg贸lnych zasadach Wsp贸lnoty okre艣lonych w za艂膮czniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (Dz.U. L 268 z 14.9.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdzia艂 3, tom 13, s. 154).

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 270/2013 z dnia 21 marca 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2012/414/UE z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniaj膮cej za艂膮czniki I鈥揑V do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do niekt贸rych wymog贸w w zakresie 艣wiadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodk贸w bydl臋cych do Unii (Dz.U. L 194 z 21.7.2012)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 196/2013 z dnia 7 marca 2013 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Japonii w wykazie pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z niekt贸rych rodzaj贸w 艣wie偶ego mi臋sa do Unii Europejskiej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 191/2013 z dnia 5 marca 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008, (WE) nr 119/2009, (UE) nr 206/2010 oraz decyzj臋 2000/572/WE w odniesieniu do po艣wiadcze艅 dobrostanu zwierz膮t we wzorach 艣wiadectw weterynaryjnych

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/104/UE, z dnia 21 lutego 2013 r., zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/777/WE w odniesieniu do pozycji dotycz膮cej Brazylii w wykazie pa艅stw trzecich i ich cz臋艣ci, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z do Unii mi臋sa suszonego/w臋dzonego w paskach i pasteryzowanych produkt贸w mi臋snych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 139/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. ustanawiaj膮ce warunki dotycz膮ce zdrowia zwierz膮t dla przywozu niekt贸rych rodzaj贸w ptak贸w do Unii i warunki kwarantanny dotycz膮ce takiego przywozu

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 102/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Stan贸w Zjednoczonych w wykazie kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej 偶ywych zwierz膮t kopytnych, 艣wiadectwa weterynaryjnego 鈥濸OR-X鈥 oraz protoko艂贸w bada艅 w odniesieniu do p臋cherzykowego zapalenia jamy ustnej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 88/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniaj膮ce decyzj臋 2007/777/WE i rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Ukrainy w wykazach pa艅stw trzecich, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie do Unii niekt贸rych rodzaj贸w mi臋sa, produkt贸w mi臋snych, jaj i produkt贸w jajecznych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 71/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Urugwaju w wykazie kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii 艣wie偶ego mi臋sa oraz w sprawie sprostowania tego rozporz膮dzenia w zakresie 艣wiadectw weterynaryjnych dla owiec i k贸z przeznaczonych do hodowli lub produkcji po przywozie

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1235/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2012/729/UE z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniaj膮cej decyzj臋 2008/866/WE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych zawieszaj膮cych przyw贸z z Peru niekt贸rych ma艂偶y przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jej stosowania

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/729/UE z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/866/WE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych zawieszaj膮cych przyw贸z z Peru niekt贸rych ma艂偶y przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jej stosowania

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/692/UE z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do wpis贸w do wykaz贸w pa艅stw i terytori贸w trzecich, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z ma艂偶y, szkar艂upni, os艂onic, 艣limak贸w morskich i produkt贸w rybo艂贸wstwa przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/690/UE z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/381/UE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych maj膮cych zastosowanie do przesy艂ek produkt贸w akwakultury przywo偶onych z Indii i przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi oraz uchylaj膮ca decyzj臋 2010/220/UE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych maj膮cych zastosowanie do produkt贸w akwakultury przywo偶onych z Indonezji i przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1036/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE i za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Chorwacji w wykazach pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie 艣wie偶ego mi臋sa i niekt贸rych produkt贸w mi臋snych do Unii

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1012/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporz膮dzenie (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wykazu gatunk贸w-wektor贸w, wymog贸w dotycz膮cych zdrowia i wymaga艅 certyfikacji dotycz膮cych zaka藕nego zespo艂u owrzodzenia oraz w odniesieniu do pozycji dotycz膮cej Tajlandii w wykazie pa艅stw trzecich, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii niekt贸rych ryb i produkt贸w rybo艂贸wstwa

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/650/UE z dnia 17 pa藕dziernika 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Cura莽ao i Sint Maarten do wykazu pa艅stw i terytori贸w trzecich, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z niekt贸rych produkt贸w rybo艂贸wstwa przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz skre艣lenia Antyli Niderlandzkich z tego wykazu

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/532/UE z dnia 27 wrze艣nia 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Bahrajnu i Brazylii w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 889/2012 z dnia 27 wrze艣nia 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2002/994/WE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego przywo偶onych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5753)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/777/WE w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Izraela w wykazach pa艅stw trzecich, z kt贸rych dozwolone jest wprowadzanie niekt贸rych produkt贸w mi臋snych do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5703)

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/450/UE z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punkt贸w kontroli granicznej

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/415/UE z dnia 18 lipca 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 wykonawcz膮 2011/630/UE w odniesieniu do wymaga艅 dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t w zwi膮zku z chorob膮 niebieskiego j臋zyka i wirusami Simbu

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/414/UE z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki I鈥揑V do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do niekt贸rych wymog贸w w zakresie 艣wiadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodk贸w bydl臋cych do Unii

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/411/UE z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2010/472/UE odno艣nie do warunk贸w dotycz膮cych zdrowia zwierz膮t w zakresie wirus贸w Simbu oraz krwotocznej choroby zwierzyny p艂owej

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 644/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮ce wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych, w odniesieniu do Rosji

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 561/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 284/2012 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 546/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮ce wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 532/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE i za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do pozycji dotycz膮cych Izraela w wykazach pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci w zwi膮zku z wysoce zjadliw膮 gryp膮 ptak贸w

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 514/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 497/2012 z dnia 7 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 206/2010 w zakresie wymog贸w dotycz膮cych przywozu zwierz膮t podatnych na chorob臋 niebieskiego j臋zyka

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 468/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 28/2012 ustanawiaj膮ce wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w z艂o偶onych

Decyzja wykonawcza 2012/248/UE Komisji z dnia 7 maja 2012 r. zmieniaj膮ca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 393/2012 z dnia 7 maja 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do pozycji dotycz膮cej Tajlandii w wykazach pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci, z kt贸rych dopuszczalny jest przyw贸z do Unii i tranzyt przez jej terytorium drobiu i produkt贸w drobiowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2012 z dnia 7 maja 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiaj膮ce warunki dotycz膮ce zdrowia zwierz膮t dla przywozu niekt贸rych rodzaj贸w ptak贸w do Wsp贸lnoty i warunki kwarantanny dotycz膮ce takiego przywozu

Decyzja 2012/204/UE wykonawcza Komisji z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania 艁otwy za pa艅stwo cz艂onkowskie oficjalnie wolne od brucelozy oraz niekt贸rych region贸w W艂och, Polski i Portugalii za oficjalnie wolne od gru藕licy, brucelozy i enzootycznej bia艂aczki byd艂a

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/197/UE z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykaz贸w punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 294/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Sprostowanie do rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 1259/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w dioksyn, polichlorowanych bifenyli o dzia艂aniu podobnym do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o dzia艂aniu niepodobnym do dioksyn w 艣rodkach spo偶ywczych (Dz.U. L 320 z 3.12.2011)

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 284/2012 z dnia 29 marca 2012 r. wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima i uchylaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 961/2011

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 278/2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do oznaczania poziom贸w dioksyn i dioksynopodobnych bifenyli

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 277/2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki I i II dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziom贸w i prog贸w podejmowania dzia艂a艅 w przypadku dioksyn i polichlorowanych bifenyli

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 274/2012 z dnia 27 marca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1152/2009 nak艂adaj膮ce specjalne warunki dotycz膮ce przywozu niekt贸rych 艣rodk贸w spo偶ywczych z niekt贸rych pa艅stw trzecich w zwi膮zku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 250/2012 z dnia 21 marca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) nr 961/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 245/2012 z dnia 20 marca 2012 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1187/2009 w odniesieniu do pozwole艅 na wyw贸z mleka i przetwor贸w mlecznych do Republiki Dominika艅skiej - nie dotyczy weterynarii

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych zapobiegaj膮cych wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu si臋 w Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1310)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1148) 2012/138/UE 2012/138/UE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 110/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE i za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 odno艣nie do wpis贸w dotycz膮cych Republiki Po艂udniowej Afryki w wykazie pa艅stw trzecich i ich cz臋艣ci

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/44/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przepis贸w maj膮cych zastosowanie do kontroli weterynaryjnych 偶ywych zwierz膮t i produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego przywo偶onych z pa艅stw trzecich do niekt贸rych francuskich departament贸w zamorskich

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/31/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2007/275/WE dotycz膮cej wykazu zwierz膮t i produkt贸w maj膮cych podlega膰 kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiaj膮ce wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niekt贸rych produkt贸w z艂o偶onych oraz zmieniaj膮ce decyzj臋 2007/275/WE i rozporz膮dzenie (WE) nr 1162/2009

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/884/UE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ry偶u w produktach z ry偶u pochodz膮cych z Chin i uchylaj膮ca decyzj臋 2008/289/WE

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/880/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji wykonawczej 2011/402/UE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych maj膮cych zastosowanie do nasion kozieradki i niekt贸rych nasion lub ziaren przywo偶onych z Egiptu

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/879/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki II oraz IV do dyrektywy Rady 2009/158/WE w sprawie warunk贸w zdrowotnych zwierz膮t, reguluj膮cych handel wewn膮trzwsp贸lnotowy i przyw贸z z pa艅stw trzecich drobiu i jaj wyl臋gowych

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/874/UE z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiaj膮ca wykaz pa艅stw trzecich i terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z ps贸w, kot贸w i fretek oraz przemieszczanie o charakterze niehandlowym wi臋cej ni偶 pi臋ciu ps贸w, kot贸w lub fretek do Unii, jak r贸wnie偶 wzory 艣wiadectw stosowanych w przywozie oraz przemieszczaniu o charakterze niehandlowym tych zwierz膮t do Unii

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1380/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do ptak贸w bezgrzebieniowych rozp艂odowych i produkcyjnych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1277/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Decyzja wykonawcza Komisji 2001/742/UE z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/630/WE w sprawie 艣rodk贸w stosowanych w stanach zagro偶enia, maj膮cych zastosowanie do skorupiak贸w przywo偶onych z Bangladeszu i przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1132/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do tranzytu przesy艂ek jaj i przetwor贸w jajecznych z Bia艂orusi przez terytorium Litwy do rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/723/UE z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2008/866/WE w sprawie 艣rodk贸w nadzwyczajnych zawieszaj膮cych przyw贸z z Peru niekt贸rych ma艂偶y przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jej stosowania

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1114/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. uchylaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 601/2008 w sprawie 艣rodk贸w ochronnych maj膮cych zastosowanie do okre艣lonych produkt贸w rybo艂贸wstwa przywo偶onych z Gabonu i przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1112/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Paragwaju w wykazie kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii okre艣lonych rodzaj贸w 艣wie偶ego mi臋sa

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/707/UE z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykaz贸w punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/690/UE z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r. w sprawie zmiany i sprostowania za艂膮cznika do decyzji Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/686/UE z dnia 13 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do zapisu dotycz膮cego Meksyku w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 991/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE i za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpis贸w dotycz膮cych Republiki Po艂udniowej Afryki w wykazach pa艅stw trzecich lub ich cz臋艣ci w zwi膮zku z wysoce zjadliw膮 gryp膮 ptak贸w

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/629/UE z dnia 20 wrze艣nia 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik D do dyrektywy Rady 88/407/EWG w odniesieniu do wewn膮trzunijnego handlu nasieniem byd艂a domowego, wysy艂anym z centr贸w pozyskiwania i przechowywania nasienia

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 914/2011 z dnia 13 wrze艣nia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiaj膮ce warunki dotycz膮ce zdrowia zwierz膮t i zdrowia publicznego oraz wydawania 艣wiadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetwor贸w mlecznych przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do zapis贸w dotycz膮cych Bahrajnu i Libanu w wykazie pa艅stw trzecich oraz cz臋艣ci ich terytori贸w, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do dokumentacji towarzysz膮cej przywozowi mro偶onych produkt贸w rybo艂贸wstwa bezpo艣rednio ze statku zamra偶alni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 801/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮ce wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 799/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 749/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy

Sprostowanie do decyzji Komisji 2011/122/EU z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie odst臋pstwa od regu艂 pochodzenia okre艣lonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niekt贸rych produkt贸w rybo艂贸wstwa przywo偶onych z Saint-Pierre i Miquelon ( Dz.U. L 49 z 24.2.2011)

Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2011 r. ustanawiaj膮ca uproszczone zasady i procedury kontroli sanitarnej produkt贸w rybo艂贸wstwa, 偶ywych ma艂偶y, szkar艂upni, os艂onic, 艣limak贸w morskich, ich produkt贸w ubocznych oraz produkt贸w pochodnych tych produkt贸w ubocznych, pochodz膮cych z Grenlandii聽

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 657/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/395/UE z dnia 1 lipca 2011 r. uchylaj膮ca decyzj臋 2006/241/WE dotycz膮c膮 niekt贸rych 艣rodk贸w ochronnych w odniesieniu do niekt贸rych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego pochodz膮cych z Madagaskaru, z wy艂膮czeniem produkt贸w rybo艂贸wstwa

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/394/UE z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykaz贸w punkt贸w kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 536/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do decyzji 2007/777/WE i za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 odno艣nie do wpis贸w dotycz膮cych Republiki Po艂udniowej Afryki w wykazie pa艅stw trzecich i ich cz臋艣ci聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 508/2011 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci abamektyny, acetamiprydu, cyprodynilu, difenokonazolu, dimetomorfu, fenheksamidu, proquinazydu, protiokonazolu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, tiakloprydu, tiametoksamu i trifloksystrobiny w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni聽

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 506/2011 z dnia 23 maja 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima聽

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 433/2011 z dnia 4 maja 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t聽

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 maja 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotycz膮cego Republiki Po艂udniowej Afryki w wykazie pa艅stw trzecich oraz ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii Europejskiej 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych oraz nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2011 z dnia 2 maja 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie w艂膮czenia Izraela do wykazu pa艅stw trzecich, terytori贸w, stref lub grup

Decyzja Komisji 2011/238/UE z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2007/843/WE w odniesieniu do programu zwalczania Salmonelli dotycz膮cego niekt贸rych rodzaj贸w drobiu i jaj w Tunezji (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2520) (1)

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 364/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany za艂膮cznika I do rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 798/2008 i rozporz膮dzenia Komisji (WE) nr 1291/2008 w odniesieniu do programu zwalczania Salmonelli u niekt贸rych gatunk贸w drobiu i w jego jajach w Chorwacji zgodnie z rozporz膮dzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie sprostowania rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 925/2010 i (UE) nr 955/2010

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 351/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Sprostowanie do rozporz膮dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 351/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 351/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 297/2011 wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 350/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymaga艅 dotycz膮cych wprowadzania do obrotu przesy艂ek ostryg pacyficznych przeznaczonych dla pa艅stw cz艂onkowskich lub cz臋艣ci pa艅stw cz艂onkowskich posiadaj膮cych 艣rodki krajowe w odniesieniu do herpeswirusa ostryg 1 渭谓ar (OsHV-1 渭谓ar) zatwierdzone decyzj膮 2010/221/UE

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 342/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮cego wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/215/UE z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do prze艂adunku w granicznym posterunku kontroli, przez kt贸ry wprowadzono przesy艂ki, przesy艂ek produkt贸w przeznaczonych do przywozu do Unii lub do pa艅stw trzecich

Decyzja Komisji 2011/214/UE z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮czniki II鈥揑V do dyrektywy Rady 2009/158/WE w sprawie warunk贸w zdrowotnych zwierz膮t, reguluj膮cych handel wewn膮trzwsp贸lnotowy i przyw贸z z pa艅stw trzecich drobiu i jaj wyl臋gowych

Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 297/2011 z dnia 25 marca 2011 r. wprowadzaj膮ce specjalne warunki reguluj膮ce przyw贸z paszy i 偶ywno艣ci pochodz膮cych lub wysy艂anych z Japonii w nast臋pstwie wypadku w elektrowni j膮drowej Fukushima聽

Decyzja Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia plan贸w przed艂o偶onych przez pa艅stwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 okre艣laj膮cego przepisy sanitarne dotycz膮ce produkt贸w ubocznych pochodzenia zwierz臋cego, nieprzeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niekt贸rych pr贸bek i przedmiot贸w zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w my艣l tej dyrektywy

Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/870/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniaj膮cej decyzj臋 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punkt贸w kontroli granicznej (Dz.U. L 315 z 2.12.2009)

Decyzja Komisji 2011/131/UE z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniaj膮ca za艂膮cznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do w艂膮czenia Fid偶i do wykazu pa艅stw i terytori贸w trzecich, z kt贸rych dopuszczony jest przyw贸z produkt贸w rybo艂贸wstwa przeznaczonych do spo偶ycia przez ludzi

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 187/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniaj膮ce za艂膮cznik I do rozporz膮dzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporz膮dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwi臋kszonego poziomu kontroli urz臋dowych przywozu niekt贸rych rodzaj贸w pasz i 偶ywno艣ci niepochodz膮cych od zwierz膮t聽

Rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 144/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiaj膮ce wykazy kraj贸w trzecich, ich terytori贸w lub cz臋艣ci, upowa偶nionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niekt贸rych zwierz膮t oraz 艣wie偶ego mi臋sa, a tak偶e wymogi dotycz膮ce 艣wiadectw weterynaryjnych

Decyzja Komisji 2011/78/UE z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie niekt贸rych 艣rodk贸w maj膮cych na celu zapobie偶enie rozprzestrzenianiu si臋 wirusa afryka艅skiego pomoru 艣wi艅 z Rosji do Unii

Decyzja Komisji 2010/776/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniaj膮ca decyzj臋 2004/211/WE w odniesieniu do zapis贸w dotycz膮cych Brazylii, Kuwejtu i Syrii w wykazie pa艅stw trzecich oraz ich cz臋艣ci, z kt贸rych dozwolony jest przyw贸z do Unii Europejskiej 偶ywych zwierz膮t z rodziny koniowatych, nasienia, kom贸rek jajowych i zarodk贸w koni

Akty prawne UE - serwer EUROLEX

RAPORT GLW - KONINA
CVO'S REPORT - HORSE MEAT

G艂贸wny Inspektorat Weterynarii

Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Dane teleadresowe jednostek Inspekcji Weterynaryjnej

Zam贸wienia publiczne

Inne strony www

Kontakt

Praca

Stronę odwiedziło:
7913413
osób.
Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
wet@wetgiw.gov.pl